చట్టం దృష్టిలో అత్యాచారం అంటే ఏమిటీ? లైంగిక సంపర్కర జరిగితేనే అత్యాచారం అవుతుందా ?

0
870


సెక్షన్‌ 376 ఇండియన్‌ పీనల్‌ కోడ్‌ ప్రకారం ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీని ఆమె ఇష్టానుసారానికి వ్యతిరేకంగా బలవంతంగా భయపెట్టి శారీరకంగా అనుభవించడాన్నే అత్యాచారం అంటారు. శారీరకంగా అనుభవించడం అంటే లైంగిక సంపర్కం జరగడం. సెక్షన్‌ 376 ప్రకారం లైంగిక సంపర్కర జరిగితేనే అది అత్యాచారం కిందకు వస్తుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here