మీ కళ్లముందే హత్య జరిగింది. కానీ మీరు ఆపలేదు. మీకు శిక్ష పడుతుందా?

0
848

మీ కళ్ల ముందు హత్య జరిగినప్పుడు మీరు ఆపడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒక వేళ కొన్ని కారణాల రీత్యా మీరు ఆపకలేపోయారు. అప్పుడు సాక్షిగా మారి నిందితుడికి శిక్ష వేయించవచ్చు. సాక్షిగా మారడానికి కూడా మీకు ఇష్టం లేదు. అయితే కళ్ల ముందు హత్యను ఆపలేనందు వల్ల ఏ చట్టం ప్రకారం కూడా శిక్షించకూడదు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here