ఇంట్లో వ్యక్తే దొంగతనం చేస్తే శిక్ష పడుతుందా?

0
566


తన ఇంట్లోనే తానే దొంగతనం చేస్తే ఆ ఆస్తి మీద హక్కు ఉన్న వారు అతని రక్తసంబంధీకులే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే శిక్ష కచ్చితంగా పడుతుంది. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం ఇక్కడ ముఖ్యం. రక్త సంబంధీకులు, బందువులని శిక్ష తప్పించడం లేదా తక్కువ శిక్ష వేయడం భారతీయ చట్టాల్లో లేదు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here