ఆడవాళ్లు హత్య చేస్తే తక్కువ శిక్ష పడుతుందా?

0
917


చట్టంలో ఆడ, మగా అనే తేడా లేదు. మేజర్లా, మైనర్లా అనే తేడా మాత్రమే ఉంది. హత్య చేసింది ఆడవారైనా, మగవారైనా ఇద్దరికీ సమాన శిక్ష పడుతుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here