స్వఆర్జితం తోపాటు వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన ఆస్తిని తండ్రి కుటుంబంలోని ఒక్కరి పేరుపైనే రాస్తే చెల్లుబాటు అవుతుందా?

0
682


ఆస్తి రెండు రకాలు. ఒకటి తన స్వంతంగా కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఆస్తి. రెండోది తన పూర్వికుల నుండి వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన ఆస్తి. తన స్వఆర్జిత ఆస్తిని ఏ వ్యక్తి అయినా ఎవరికైనా రాసుకోవచ్చు. దానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ పూర్వీకుల నుండి వచ్చిన ఆస్తి అయితే ఆ పూర్వీకుడి మొత్తం సంతానానికి హక్కు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆస్తిపై తండ్రి వీలునామా రాస్తే అది చెల్లుబాటు కాదు. దీన్ని చట్టం అంగీకరించదు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here