విదేశాల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఇక్కడ ఆస్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చా?

0
855


కొనుగోలు చేయవచ్చు. చట్టం ఆ అవకాశాన్ని కల్పించింది. అయితే ముందుగా అతను ఇక్కడ ఉన్న తన తండ్రినో, అన్ననో జిపిఎగా నియమించుకోవాలి. అంటే జనరల్‌ పవర్‌ ఆఫ్‌ అటార్నీగా నియమించుకోవాలి. ఆ జిపిఎ పొందిన వ్యక్తి విదేశాల్లో ఉన్న వ్యక్తి తరపున భూమి రిజ్రిష్టేషన్‌ చేయించుకోవచ్చు. కానీ భూమి మాత్రం విదేశాల్లో ఉన్న వ్యక్తి పేరు మీదనే ఉంటుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here