ముత్తాల నుండి వచ్చిన ఆస్తిని మొత్తం తండ్రి ఆమ్మేయవచ్చా? అలా అమ్మిన ఆస్తిపైన కొడుకులకు హక్కు ఉంటుందా?

0
712


ముత్తాతల నుండి వచ్చిన ఆస్తిని తండ్రి ఏ కారణం రీత్యానైనా అమ్ముకోవచ్చు. అయితే పిల్లలు పెద్దవారై ఉంటే మాత్రం వారి సంతకం కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. పిల్లలు మైనర్‌గా ఉంటే వారి అనుమతి లేకుండానే అమ్మేయచ్చు. భార్య నుండి కూడా ఎటువంటి సమ్మతి అవసరం లేదు. అయితే ఈ అమ్మకం సమయంలో పిల్లల తరపున ఎవరైనా కోర్టులో కేసు వేస్తే ఆ పూర్వీకుల ఆస్తిని కోర్టు వారసులకు సమానంగా పంచుతుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here