మీ ఆస్తికి రిజిష్ట్రర్‌ పత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇసిలో మాత్రం మీ పేరు లేదు. ఏం చేయాలి?

0
730


ఇలాంటి సందర్బాల్లో దీనికి పూర్తి బాధ్యత రిజిష్ట్రార్‌ దే. ఆ రిజిష్ట్రార్‌కు మీరు ఒక లేఖ పెట్టుకొని మీ పత్రాలన్ని చూపించి ఇసిని సరి చేసుకోవాలి. ఒక వేళ రిజిష్ట్రార్‌ పనిచేయకుంటే నేరుగా కోర్టులో కేసు వేసుకోవచ్చు. లేదా హైకోర్టులో రిట్‌ ఆఫ్‌ మాండసస్‌ వేసి రిజిష్ట్రార్‌కు ఆదేశాలు ఇప్పించవచ్చు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here