పెంపుడు జంతువుకు వీలునామా రాయవచ్చా? అది చనిపోయిన తర్వాత ఆస్తి ఎవరికి చెందుతుంది?

0
723జంతువులకు వీలునామా రాస్తే చెల్లదు. మనిషికున్న తెలివి, జ్ఞానం జంతువుకు ఉండదు కాబట్టి వాటికి వీలునామా రాయకూడదు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here