భార్యపైన గృహ హింస చట్టం కింద భర్త కేసు పెట్టవచ్చా?

0
496

గృహ హింస చట్టం ప్రకారం ఎవరు ఎవరిపైనైనా కేసు పెట్ట వచ్చు. భర్తలు కూడా గృహ హింస కేసు పెట్టవచ్చు. అయితే సాధారణంగా భార్యలే బాధితులుగా ఉంటారు. భర్తలు కేసులు పెట్టే పరిస్థితి చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఉంటుంది.
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here