భర్త నుంచి విడాకులు పొందిన భార్య ఎంత మనోవర్తి పొందే అవకాశముంది..

0
330

భర్త నుంచి విడిపోయిన ప్రతి భార్యకు మనోవర్తి పొందే అవకాశం సిఆర్‌పిసి 125 ప్రకారం పొందవచ్చు. భర్త ఆదాయం, సంపాదన, ఆస్తిని బట్టి మనోవర్తిని నిర్ణయించే అవకాశముంటుంది. నెలకు పదివేలు సంపాదించే భర్త నుండి అంతమేరకు మనోవర్తి వస్తుంది. అదే కోటి రూపాయలు సంపాదించే భర్త నుండి అంత పెద్ద మొత్తంలో మనోవర్తి వస్తుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here